Edukativno-iskustvena radionica: “Moje emocije i granice

U suradnji sa Narodnom bibliotekom Mostar i Pravo Rješenje,Psihoinformativni portal je organizirao edukativno-iskustvenu radionicu na temu emocije i granica koju je vodila Dijana Ivanišević, Doktor psihologije, Terapeut i Life coach.

Korisnici radionice imali su priliku proširiti svoje razumjevanje o značaju emocija i granica.

Šta su emocije?
Da li smo sa njima na TI ili na VI?
I kako prepoznati, prihvatiti i izraziti svoje emocije, te upravljati njima na adekvatan način?

A šta su to lične granice? Kako postaviti zdrave granice u svakodnevnim interakcijama? I kako sebi reći DA, a drugima reći NE bez osjećaja krivice?

Kroz razgovor i druženje, otkrivali smo zajednički odgovore na ova važna pitanja kao i na druga relevantna područja:
– kako bolje osvijestiti svoje emocije i granice,
– razumiti značaj emocija i granica za ličnu dobrobit i međuljuske odnose,
– unaprijediti vještine upravljanja emocijama, kao i postavljanja i održavanja zdravih granica, te
– komunicirati o sebi u grupi i aktivno slušati druge.