Kulturalna inteligencia (CQ)

Voditelj radionice Rafael Moya-Rojas, dolazi nam iz Kostarike i trenutno živi i radi u Bosni i Hercegovini. Magistrirao je na univerzitetu Georg-August u Gottingenu na polju interkulturalne teologije.

Povećanom digitalizacijom, kao i neovisnošću u nestabilnom svijetu, sa novim generacijama koje su u kontinuiranoj stvarnoj i virtualnoj kulturalnoj razmjeni – dostupnoj kao nikada do sada u ljudskoj povjesti – potreba za razvojem visoke razine kulturalne inteligencije (CQ) je vitalna da pogura našu karijeru, posluži drugima, ostvari naše snove, i postane efektivna kroz naša zanimanja, talente i darove.