Lični rast i razvoj sa USPIT Mostar

Porodično sistemska psihoterapeutkinja Edna Haznadarević, održala je 17.02.2022.godine, u prostorijama Svaki Student u Mostaru, psihološko edukativnu radionicu, usmjerenu na osviještavanje sebe i svojih potreba koje označavaju početak rada na sebi!

Učesnici su se tijekom radionice upoznali sa značajem mentalnog zdravlja i pojmom stresa. Kroz nekoliko aktivnosti identificirane su različite vrste stresora, kao i naputak kako raditi na upoznavanju sebe i svojih potreba, prepoznavanju emocija, samoprocjeni, kao i postavljanju ciljeva za unapređenje mentalnog zdravlja.

Ova radionica je uključivala i radne materijale na kojima su učesnici radili i koji su im pomogli u osviještavanju sebe i svojih potreba.

Bilo je govora i kako prepoznajemo određene potrebe i stresore kod sebe, kako razvijamo određene strategije u mogućnosti smo da pomognemo i drugima u određenim situacijama.