Moje emocije i ja

Psiholog i psihoterapeut Dijana Ivanišević održala je psihološko iskustvenu radionicu na temu Moje emocije i ja.

“”Šta su misli ako ne talasići na jezeru? Šta su naše emocije, naša raspoloženja? Šta je cijeli naš um? Samo zbrka! Zbog te zbrke ne možemo viditi svoju pravu prirodu. Mimoilazimo se sa sobom… U životu sretnemo mnoge ljude, ali rijetko kad iskreno sretnemo sami s

” Dijana Ivanišević