Psihoinformativni portal

BOLEST UNUTAR PORODIČNOG SISTEMA

U suradnji sa USPIT Mostar i Baptističkom crkvom u Mostaru, Psihoinformativni portal je organizirao BESPLATNO interaktivno psihološko-edukativno predavanje, usmjereno na...

Psihologija boja

U suradnji sa Narodnom bibliotekom Mostar, Psihoinformativni portal organizira BESPLATNU edukativno-iskustvenu radionicu na temu psihologija boja.Radionicu će voditi Julia Madison...