Psiho-socijalna perspektiva identiteta adolescenata

Ponedjeljak, 14.11.2022.godine, u prostorijama Narodne Biblioteke Mostar (Luke) – organizatora radionice, održana je besplatna socijalno-psihološka radionica koju je vodio Emin Čevra, psih/sociolog. Govorilo je se o krizi identiteta mladih, njihovoj potrebi za pripadnošću, identifikaciji, dokoličarenju i dosadi, kao i delikvenciji koja je u porastu.
Zaključeno je kako je potrebno učiniti više za naraštaje koji dolaze, kako bi smo kao društvo osigurali svjetliju budućnost za nove generacije.
Kroz par aktivnosti, korisnici radionice će komunicirali su svoje stavove, kroz aktivnu međusobnu interakciju.