Psihologija boja

U suradnji sa Narodnom bibliotekom Mostar, Psihoinformativni portal organizira BESPLATNU edukativno-iskustvenu radionicu na temu psihologija boja.
Radionicu će voditi Julia Madison Carver, ATR.
Radionica će se održati u utorak, 14.03.2023. godine u 17:30 sati u prostorijama Kluba čitalaca Narodne biblioteke Mostar ( Na Luci).

Na ovoj radionici biti će govora o načinu kako boje utiču na nas u svakodnevome životu.

Psihologija boja je zastupljena u našim porodičnim i poslovnim okruženjima, kao i u većini područja u našem svakodnevnom životu.

Sudionici radionice će moći naučiti kako psihologija boja utiče na naše živote i kako je mogu pozitivno iskoristiti.

Dobrodošli