Psihološko-iskustvena radionica “Samopoštovanje”

U suradnji sa BC Mostar, Psihoinformativni portal je organizirao BESPLATNU interaktivnu edukativno-iskustvenu radionicu, usmjerenu na spoznaju i stanje osobnog samopoštovanja.

Imali smo priliku naučiti kako je razvoj NAŠEG SAMOPOŠTOVANJA jedan od važnijih koraka na putu stvaranja sretnog i ispunjenog života.
Dobra vijest je da se radi o nečemu što možemo naučiti, te nivo napredovanja na tom polju zavisi jedino od nas samih.

Također smo naučili, kako od našeg samopoštovanja ovisi:

  • vlastita produktivnost i učinkovitost,
  • način na koji ulazimo u interakciju sa ljudima oko nas,
  • kako vrednovati sebe!

    Kroz radionicu nas je vodila Lidija Dobutović, geštlat psihoterapeut pod supervizijom.