Socijalne vještine u svakodnevnom životu

Radionicu su vodili:

Marijana Barać – mag.psih.edukantica realitetne psihoterapije, Kristijan Kraljević – mag.psih.

Na radionici smo govorili o:

Što sam ja u društvu i koja je moja prava uloga ?
Koliko je potrebna asertivnost u društvu ?
Kako postaviti (zdrave) granice i kako znati kada reći NE?
Jesu li socijalne vještine urođene ili ih učimo ?